Задължително поле!

Покажи Паролата трябва да е съдържа поне 3 символа.

Забравена парола? Въведи имейла, който използваш за влизане в акаунта си. Потвърди направеното заявление и ше получиш имейл с нова парола.

Невалиден e-mail!

Обратно към Вход

Затвори

Условия за ползване

Общи условия

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ- МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ (ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ I) СА ЗАКОНЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС (ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ) И СМАРТ ЕКС МЕДИА ЕООД (СМАРТ ЕКС МЕДИА) ЗА ПАТЕНТОВАНИЯ СОФТУЕР ЗА ПЛЕЙЪРА НА СМАРТ ЕКС МЕДИА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ НЕГО (СОФТУЕР). С ИЗТЕГЛЯНЕТО, КОПИРАНЕТО, ИНСТАЛИРАНЕТО НА СОФТУЕРА НА ВАШИЯ СЕТ ТОП БОКС, ТЕЛЕВИЗОР, КОМПЮТЪР, МОБИЛНО УСТРОЙСТВО („ИНТЕРЕНТ УСТРОЙСТВО“) И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ГО ПО ДРУГ НАЧИН, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОВА ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ I И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НЕГОВИТЕ УСЛОВИЯ; ВИЕ СЪЩО ТАКА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СОФТУЕРНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА, СЪСТАВЕНА ОТ УЧАСТНИЦИ, КОИТО ОТДАВАТ ЧАСТ ОТ СВОИТЕ РЕСУРСИ (ПАРТНЬОР КЪМ ПАРТНЬОР), КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ В ТОЗИ РАЗДЕЛ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА ЗАПАЗИТЕ КОПИЕ ОТ НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ I В АРХИВА СИ. 1. Предоставяне на право за използване. При спазване на разпоредбите на настоящото Лицензно споразумение I Смарт Екс Медиа ви издава ограничено, неизключително, непрехвърлимо право да използвате Софтуера и да го инсталирате на вашето Интернет устройство с цел да видите съдържанието (Съдържание), разпространявано от различни предприятия, предоставящи електронни съобщения и регистрирани в КРС (Оператор) в интерент, чрез Интернет страници на такива Оператори.

 2. Ограничения за ползване. Вие не можете да: (а) копирате, променяте, превеждате, реконструирате, декомпилирате, разглобявате или създавате производни продукти, базирани на Софтуера; (б) инсталирате Софтуера на сървър, правейки го достъпен чрез публичната мрежа; (в) споделяте или да разрешите на други физически или юридически лица да използват, отдават под наем, на лизинг или да прехвърлят правата за използване на Софтуера; (г) изтривате или модифицирате всички означения за авторство, юридически указания или други обозначения за собственост или етикети на Софтуера или всеки софтуер/елемент на трета страна; и (д) използвате Софтуера самостоятелно или в съчетание с други продукти, за да нарушите правата на трето лице, включително правата за интелектуалната собственост, да се месите в личния живот на потребителите по какъвто и да е начин или да проследите, запаметите, да предадете или запишете лична информация, за който и да е потребител на Софтуера, Оператор или зрител. При всяка злоупотреба автоматично и незабавно ще ви бъде отнемано правото да използвате Софтуера, без изключение с всички позволени от закона средства за правна защита за овъзмездяване или справедливост, налични пред Смарт Екс Медиа. Смарт Екс Медиа запазва правото си да извършва внезапни проверки, за да бъде гарантирана законосъобразността на настоящото Лицензно споразумение I.

 3. Претенции за права на собственост и Собственост. Вие се съгласявате и потвърждавате, че Софтуерът, включително всички промени, поправки, модификации или подобрения по него, придружаващите го материали и всички копия, за които сте получили разрешение съгласно това Лицензно споразумение I, са собственост на Смарт Екс Медиа или неговите лицензодатели, и са защитени по силата на Закона за авторското право и това Лицензно споразумение I. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички права, претенции за права и интереси за и по отношение на Софтуера, включително свързани права на интелектуална собственост (включително и без ограничение всички патенти (регистрирани или в процедура по регистрацията), авторски права, търговски тайни, търговски марки и т.н.), удостоверени със или включени в и/или приложени/включени, отнасящи се до Софтуера (включително кода), са и ще останат изключителна собственост само на Смарт Екс Медиа и/или носителите на лиценз. Това Лицензно споразумение I няма за цел да прекрати всеки ваш интерес към и по отношение на Софтуера, а само да ограничи правото ви да го използвата в съответсвие с условията на това Лицензно споразумение I. Нищо в това Споразумение не съставлява отказ от права на собственост на Смарт Екс Медиа, както е предвидено в закона.

 4. Софтуер на трета страна. Всеки софтуер на трета страна, който може да бъде предоставен със Софтуера, е включен, за да го ползвате по ваше смотрение. Такъв софтуер на трета страна се предоставя при условията на лиценза приложен/свързан като добавка тук, или ако такъв не е приложен, то той се счита за софтуер ТАКЪВ, КАКЪВТО Е. СМАРТ ЕКС МЕДИА не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени в следствие на употребата му.

 5. Отворен изходен код. Вие се съгласявате, че различни компоненти на отворен код са включени в Софтуера (Отворен изходен код/ове). Такива Отворени изходни кодове са лицензирани по реда на приложимите лицензионни споразумения за отворен код, включени в материалите, свързани с такъв отворен код. Отвореният изходен код е съставен от отделни софтуерни компоненти, като всеки има свое собствено авторско право и свои собствени приложими лицензионни условия, които трябва да се прилагат отделно и независимо от разпоредбите на това Лицензно споразумение I. За подробности, свързани с Отворения изходен код, моля посетете следния интернет адрес:

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

 1. Надстройки/Ъпгрейди. По смотрение на Смарт Екс Медиа, може да бъдете уведомени чрез електронна поща или чрез публикация на интернет страница за наличието на актуализация или надстройка на част от Софтуера, който ще се актуализира, с цел да бъде поправен или подобрен. Някои актуализации/надстройки може да не са задължителни за сваляне, докато други ще бъдат задължителни за правилното функциониране на Софтуера. По свое смотрение, Смарт Екс Медиа осигуряват електронна поща и/или интернет базирана поддръжка с онлайн помощ. За да бъде ясно, всички ъпгрейди, които влияят на личната неприкосновеност на потребителите или са в резултат от промени на това Лицензно споразумение I, ще изискват вашето одобрение или ново изтегляне на Софтуера.

 2. Съответствие със законодателството. Този Софтуер е предназначен за употреба само в съответствие с приложимото законодателство само с медии и съдържание, лицензирани по надлежния ред. Вие се задължавата да използвате Софтуера само за гледане на Съдържание в съответствие с всички приложими закони и само до степен, че имате право/лиценз и/или друго разрешение, за да гледате такова Съдържание.

 3. Съгласие за установяване на връзка Партньор към партньор. Софтуерът е предназначен да позволи връзка Партньор към партньор между потребителите (зрителите) и Интернет устройствата за целите на директна комуникация, обмен на данни и взаимодействие между хората и машините с минимална ангажираност на централните компютърни сървъри. Софтуерът прави определена информация, свързана с профила ви в системата на Оператора и вашето Интернет устройство, достъпна до други потребители и Интернет устройства, с които може да взаимодействате. Обменът на данни Партньор към партньор настъпва всеки път, когато използвате Софтуера и също така в ситуации, когато Софтуерът работи на вашето Интернет устройство, без значение дали активно го използвате. Вие потвърждавате и сте съгласни, че Софтуера ще продължава да създава такива връзки Партньор към партньор, освен в случаите когато окончателно сте спрял или премахнал/деинсталирал Софтуера. Вие се съгласявате, че Смарт Екс Медиа не носи отговорност за поведението на всяка част (от компютрите на Смарт Екс Медиа), която взаимодейства с вас или вашето Интернет устройство, като резултат на вашата инсталация или употреба на Софтуера или услугите на Смарт Екс Медиа.

 4. Политика на конфиденциалност.

  1. Събираната от нас информация. При изтеглянето на Софтуера, ще бъдете задължен да използвате потребителския си имейл, с който сте регистриран в системата на Оператора, чиито услуги ползвате, и предварително генерирана парола, а по лично смотрение, Операторът може да поиска от Вас и допълнителна информация, отнасяща се за страна и град на пребиваване, дали сте навършили 18 години и др. (наричани заедно „Потребителска информация). При използването на Софтуера, Смарт Екс Медиа има правото да събира и използва информация, която не разкрива самоличността ви, като примерно маниер, последователност на действията, продължителност на използване и друга информация, за да установи по какъв начин вие и/или останалите потребители като цяло, ползвате Софтуера. Смарт Екс Медиа може да събира техническа информация за вашето Интернет устройство, като памет, трафик и т.н., по технически причини и както е описано по-долу. Тази информация се събра по начин, който не позволява идентификацията ви.

  2. Употреба на събраната информация. Смарт Екс Медиа използва Потребителската информация за комуникация, свързана с услугите на Оператора или Софтуера, като примерно маркетингови материали, обявления за ъпдейти, нови функции и въпроси, свързани с поддръжката или друга нужна информация за зрителите, по отношение на горенаписаното. Ако участвате в нашата Програма за бета тестване, то по време на този процес и като резултат от него, ще получавате имейли или други форми на комуникация. След като периода на бета тестването, ще можете да се откажете от тези комуникации. Смарт Екс Медиа събира идентифицираща информация, но не и лична, и я обработва, за да разбере как се използват и да подобри услугите си. Тази информация, която не е лична, може да се споделя с трета страна, като потребителите ще останат неидентифицирани. Смарт Екс Медиа не споделя, не разпространява, не продава или не отдава под наем каквато и да е лична информация за вас, освен в случаите, когато: (1) информацията е изискуема от закона или при съдебен процес; (2) на доверени партньори, при условие, че спазват правата за поверителност на Смарт Екс Медиа; (3) в случаи на сливане и/или при сделка за придобиване.

  3. Всички действия и комуникаци във връзка с това Лицензно споразумение I или за използването на Софтуера, са уредени от политиката на Смарт Екс Медиа. С изтеглянето, копирането, инсталирането на Софтуера на вашето Интернет устройство или с използването му по друг начин, вие се съгласявате, че сте прочели Декларацията за поверителност и сте съгласни с условията тук.

 5. Функция хНВР. Софтуерът включва функцията хНВР (Нетуорк видео рекордер), която записва във всеки момент последните 24 часа (1440 минути) на избрана от Оператора част от излъчваното съдържание, чиито права за разпространение държи,и което е достъпно чрез Софтуера, позволявайки ви да възпроизведете такова записано съдържание по ваш избор (Функция хНВР). С това Лицензно споразумение I Вие се съгласявате, че е възможно по отношение на Функцията хНВР, определени медиини файлове да бъдат запаметявани на хард диска на вашето Интерент устройство. Такива файлове не могат да бъдат разпространявани или използвани и автоматично ще бъдат изтривани при настъпването на определени обстоятелства (като примерно, когато затворите браузъра/приложението си или започнете да гледате съдържанието на друг канал).

 6. Промени в Софтуера или Лицензионното споразумение I. Смарт Екс Медиа може по всяко време да променя, модифицира, спира или прекратява всеки аспект на Софтуера или услугите, свързани с него. Смарт Екс Медиа може да наложи определени ограничения за определени функции или да ограничи вашия достъп до целия Софтуер или част от него без предизвестие. Смарт Екс Медиа запазва правото си по всяко време и единствено по свое лично усмотрение да променя или модифицира, добавя или изтрива някое от условията на това Лицензно споразумение I, включително и без ограничение някоя от функциите на Софтуера, на Честотната лента и хранилището, разпределени за всяка от услугите му. Материалните промени ще ви бъдат оповестени, чрез процес на актуализация, по електронната поща или чрез публикация на интернет страница. С изключение на съществени промени по това Лицензно споразумение I, изискващи вашето изрично съгласие и одобрение, бъдещето ви използване на Софтуера след всяка негова промяна или след промяна на настоящето Лицензно споразумение I, ще представлява пълно и неотменимо приемане на тези промени.

 7. Отказ от гаранция. СОФТУЕРЪТ НА СМАРТ ЕКС МЕДИА И ВСЯКА ОТ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА БАЗАТА НА „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е“, СА БЕЗ ГАРАНЦИЯ. В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, СМАРТ ЕКС МЕДИА ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ; ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НЕНАРУШАВАЩИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ЦЕЛИЯТ РИСК, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. ОСВЕН ТОВА СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА ВСЯКА МРЕЖА ИЛИ ЛИНИЯ, КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ОБОРУДВАНЕ, СЪРВЪРИ, ДОСТАВЧИЦИ, СОФТУЕР ИЛИ ВСЕКИ ПРОВАЛ, ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ, ИЛИ ВСЯКО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВО, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ СВАЛЯНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА.

 8. Отказ от съдържание. СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, НЕДОСТЪПНОСТ, ДЕФЕКТ, ИЗТРИВАНЕ, ЗАБАВЯНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИЛИ ПРИ ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ, КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ, НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНИ ИЛИ НЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА. С ЦЕЛ ОТПАДАНЕ НА СЪМНЕНИЯТА, СМАРТ ЕКС МЕДИА НЯМА ДОСТЪП ДО И/ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗЛЪЧВАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НЕ ПРЕГЛЕЖДА, РЕДАКТИРА ИЛИ ВОДИ МОНИТОРИНГ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ. СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ АРХИВИРА СЪДЪРЖАНИЕ И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕГО.

 9. Изключения при последвали щети. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ И НА НИКАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (ИСК, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГИ), СМАРТ ЕКС МЕДИА ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНСТ КЪМ ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ПРИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ НА ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВО, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДАННИ И БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ.

 10. Ограничения на отговорността. СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ НОСИ ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА ВСЯКА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, НАДВИШАВАЩА 10 ЛВ., ДОРИ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗА ВСЯКА ДРУГА ПРЕТЕНЦИЯ НА ДРУГА СТРАНА.

 11. Незабавно прекратяване. Без да се накърняват правата на другите, това Лицензно споразумение I и правото ви да използвате този Софтуер автоматично ще бъдат прекратени, ако не можете да изпълнвате условията по него. Смарт Екс Медиа може да прекрати настоящето споразумение с или без предизвестие. Вие може да прекратите настоящето споразумение по всяко време, като спрете да ползвате услугата, предлагана от Оператора.

 12. Други. Това Лицензно споразумение I представлява договор между нас и подлежи на промяна само в писмена форма. ОДОБРЕНИЕТО ОТ СМАРТ ЕКС МЕДИА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, Е ОБВЪРЗАНО ИЗЦЯЛО СЪС СЪГЛАСИЕТО ВИ С УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ ТУК. Ако някоя от разпоредбите на настоящето Лицензно споразумение I се счете за неприложима, то тя подлежи на промяна до положение, позволяващо нейното прилагане. Такова решение не трябва да засяга приложимостта на подобна разпоредба при други обстоятелства или на останалите разпоредби на това споразумение. Неуспехът на Смарт Екс Медиа да наложи правилата или да предприеме действия спрямо вас, не трябва да бъде считано като отказ от тези права или от последващи действия при бъдещи такива нарушения. Ако компетентен съд, намери някоя от разпоредбите на този Договор за недействителна, то тази разпоредба трябва да се прилага до максимално допустима степен, така че да постигне ефекта, желан от Страните, а останалата част от Договора продължава да се изпълнява ефективно. Настоящето споразумение и всички въпроси, произтичащи от него, се уреждат от законите на Република България.

Раздел „Разработка на софтуер“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ- МОЛЯ, ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: В ТОЗИ РАЗДЕЛ (ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ II) ЗА КОМПЛЕКТА ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР НА СМАРТ ЕКС МЕДИА Е ПРАВЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС (ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ) И СМАРТ ЕКС МЕДИА ЕООД (СМАРТ ЕКС МЕДИА) ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРАВАТА ЗА КОМПЛЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР ЗА ПЛЕЙЪР И ПРИЛОЖИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СМАРТ ЕКС МЕДИА (включително комплект за разработка, библиотеки, помощни програми, ключове и ръководство на разработчика) (СОФТУЕР). С ИЗТЕГЛЯНЕТО, КОПИРАНЕТО, ИНСТАЛИРАНЕТО НА СОФТУЕРА НА ВАШИЯ СЕТ ТОП БОКС, ТЕЛЕВИЗОР, КОМПЮТЪР, МОБИЛНО УСТРОЙСТВО („ИНТЕРЕНТ УСТРОЙСТВО“) И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ГО ПО ДРУГ НАЧИН, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОВА ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ II И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НЕГОВИТЕ УСЛОВИЯ; ВИЕ СЪЩО ТАКА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СОФТУЕРНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА, СЪСТАВЕНА ОТ УЧАСТНИЦИ, КОИТО ОТДАВАТ ЧАСТ ОТ СВОИТЕ РЕСУРСИ (ПАРТНЬОР КЪМ ПАРТНЬОР), КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ В ТОЗИ РАЗДЕЛ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА ЗАПАЗИТЕ КОПИЕ ОТ НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ II В АРХИВА СИ.

 1. Предоставяне на право за ползване. При спазване на разпоредбите на настоящия документ, Смарт Екс Медиа ви предоставя лично ограниченото, неексклузивно, непрехвърлимо, неподлежащо на превъзлагане и прелицензиране право да използва Софтуера само в изпълнение на условията, описани в придружаващата документация за употреба, доставка и показване на видео стрийминг като част от потребителския интерфейс на трета страна („Лиценз“). По силата на този Лиценз, вие можете да: (1) инсталирате и използвате Софтуера на предназначен за тази цел приемник, както е описано в свързаната с него документация; и (2) да свързвате и използвате Софтуера с други програми, само за целите описани и в обхвата на Лиценза по-горе; всяка част от Софтуера, вляла се в друга програма, да бъде считана като работа на производна функция и е обект на условията на този Договор. Софтуерът не може да бъде използван за каквито и да били други цели.

 2. Ограничения за ползване. Освен ако изрично не е споменато тук, вие не можете да: (1) копирате, променяте, превеждате, реконструирате, декомпилирате, разглобявате и създавате производни продукти на този Софтуер; (2) инсталирате Софтуера на сървър, така че да е публично достъпен; (3) споделяте и разрешавате на други физически или юридически лица да използват, отдават под наем или аренда, или да прехвърлят правата си за използване на Софтуера; (4) изтривате или променяте авторско съдържание, юридически съобщения или други обозначения за собственост и етикети на Софтуера или на който и да е софтуер на трето лице; (5) интегрирате, сливате, обединявате или групирате Софтуера в друг софтуер или хардуер, без предварителното писмено съгласие от Смарт Екс Медиа; и (6) използвате Софтуера самостоятелно или в съчетание с други продукти в нарушение на правата на трета страна, включително правата за интелектуална собственост на такава трета страна, да извършвате намеса в личния живот на потребителите по какъвто и да е начин, да следите, складирате, записвате или предавате лична информация за който и да било потребител на Софтуера, Оператора или зрителите. Всяко такова забранено използване незабавно и автоматично прекратява вашето право да използвате Софтуера, без отклонение и с всички възможни средства, полагащи се на Смарт Екс Медиа по закон. Смарт Екс Медиа може по своя преценка да прави внезапни проверки, гарантиращи спазването на изложените по-горе ограничения.

 3. Претенции за права на собственост и Собственост. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Софтуера, включително всяка част от него и всяка разработка, изменение, поправка, подобрение или актуализация към него, съпътстващите материали, всички копия, които ви е разрешено да направите в рамките на настоящото Лицензно споразумение II, както и всички производни функции от тях, са изключителна собственост на Смарт Екс Медиа и са защитени от всички закони и споразумения за авторските права. Вие допълнително потвърждавате и се съгласявате, че всички права, претенции за права на собственост и нематериални права по отношение на Софтуера, включително и по отношение на свързаните с него права за интелектуална собственост (всички патенти (регистрирани или в процедура по регистрацията им), авторски права и сродни права връху интелектуална собственост, търговски тайни, поверителна информация, търговски марки и т.н.), видни или въплатени в и/или прикрепени/свързани/ и отнасящи се до Софтуера (включително и кода) или всяка тяхна част, са и ще бъдат единствено и изключително собственост на Смарт Екс Медиа. Това Лицензно споразумение II няма за цел да ви предаде каквито и да е нематериални права по отношение на Софтуера, а само да ограничи отменимото право за ползване, в съответствие с условията на настоящото Лицензно споразумение II. Нищо в този Договор не съставлява отказ от права на интелектуална собственост от Смарт Екс Медиа.

 4. Софтуер на трета страна. Всеки софтуер от трета страна, който може да се предостави чрез Софтуера е включен за използване по ваше усмотрение. За всеки такъв софтуер от трета страна, важат условията на лиценза, прикрепен/свързан към този документ или ако такъв не е приложен, то той се счита за софтуер ТАКЪВ, КАКЪВТО Е. Смарт Екс Медиа не носи отговорност за щети или загуби, които могат да възникнат в резултат от използването на такъв софтуер от трета страна.

 5. Отворен изходен код. Вие се съгласявате, че различни компоненти на отворен код са включени в Софтуера (Отворен изходен код/ове). Такива Отворени изходни кодове са лицензирани по реда на приложимите лицензионни споразумения за отворен код, включени в материалите, свързани с такъв отворен код. Отвореният изходен код е съставен от отделни софтуерни компоненти, като всеки има свое собствено авторско право и свои собствени приложими лицензионни условия, които трябва да се прилагат отделно и независимо от разпоредбите на това Лицензно споразумение II. За подробности, свързани с Отворения изходен код, моля посетете следния интернет адрес:

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

 1. Надстройки/Ъпгрейди. По смотрение на Смарт Екс Медиа, може да бъдете уведомени чрез електронна поща или чрез публикация на интернет страница за наличието на актуализация или надстройка на част от Софтуера, който ще се актуализира, с цел да бъде поправен или подобрен. Някои актуализации/надстройки може да не са задължителни за сваляне, докато други ще бъдат задължителни за правилното функциониране на Софтуера. По свое смотрение, Смарт Екс Медиа осигуряват електронна поща и/или интернет базирана поддръжка с онлайн помощ. За да бъде ясно, всички ъпгрейди, които влияят на личната неприкосновеност на потребителите или са в резултат от промени на това Лицензно споразумение II, ще изискват вашето одобрение или ново изтегляне на Софтуера.

 2. Съгласие за установяване на връзка Партньор към партньор (Пиър ту пиър). Софтуерът е предназначен да позволи връзка Партньор към партньор между потребителите (зрителите) и Интернет устройствата за целите на директна комуникация, обмен на данни и взаимодействие между хората и машините с минимална ангажираност на централните компютърни сървъри. Софтуерът прави определена информация, свързана с профила ви в системата на Оператора и вашето Интернет устройство, достъпна до други потребители и Интернет устройства, с които може да взаимодействате. Обменът на данни Партньор към партньор настъпва всеки път, когато използвате Софтуера и също така в ситуации, когато Софтуерът работи на вашето Интернет устройство, без значение дали активно го използвате. Вие потвърждавате и сте съгласни, че Софтуера ще продължава да създава такива връзки Партньор към партньор, освен в случаите когато окончателно сте спрял или премахнал/деинсталирал Софтуера. Вие се съгласявате, че Смарт Екс Медиа не носи отговорност за поведението на всяка част (от компютрите на Смарт Екс Медиа), която взаимодейства с вас или вашето Интернет устройство, като резултат на вашата инсталация или употреба на Софтуера или услугите на Смарт Екс Медиа.

 3. Промени в Софтуера или Лицензионното споразумение II. Смарт Екс Медиа може по всяко време да променя, модифицира, спира или прекратява всеки аспект на Софтуера или услугите, свързани с него. Смарт Екс Медиа може да наложи определени ограничения за определени функции или да ограничи вашия достъп до целия Софтуер или част от него без предизвестие. Смарт Екс Медиа запазва правото си по всяко време и единствено по свое лично усмотрение да променя или модифицира, добавя или изтрива някое от условията на това Лицензно споразумение II, включително и без ограничение някоя от функциите на Софтуера, на Честотната лента и хранилището, разпределени за всяка от услугите му. Материалните промени ще ви бъдат оповестени, чрез процес на актуализация, по електронната поща или чрез публикация на интернет страница. С изключение на съществени промени по това Лицензно споразумение II, изискващи вашето изрично съгласие и одобрение, бъдещето ви използване на Софтуера след всяка негова промяна или след промяна на настоящето Лицензно споразумение II, ще представлява пълно и неотменимо приемане на тези промени.

 4. Отказ от гаранция. СОФТУЕРЪТ НА СМАРТ ЕКС МЕДИА И ВСЯКА ОТ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА БАЗАТА НА „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е“, СА БЕЗ ГАРАНЦИЯ. В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, СМАРТ ЕКС МЕДИА ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ; ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НЕНАРУШАВАЩИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ЦЕЛИЯТ РИСК, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. ОСВЕН ТОВА СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА ВСЯКА МРЕЖА ИЛИ ЛИНИЯ, КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ОБОРУДВАНЕ, СЪРВЪРИ, ДОСТАВЧИЦИ, СОФТУЕР ИЛИ ВСЕКИ ПРОВАЛ, ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ, ИЛИ ВСЯКО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВО, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ СВАЛЯНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА.

 5. Отказ от съдържание. СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, НЕДОСТЪПНОСТ, ДЕФЕКТ, ИЗТРИВАНЕ, ЗАБАВЯНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИЛИ ПРИ ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ, КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ, НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНИ ИЛИ НЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА. С ЦЕЛ ОТПАДАНЕ НА СЪМНЕНИЯТА, СМАРТ ЕКС МЕДИА НЯМА ДОСТЪП ДО И/ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗЛЪЧВАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НЕ ПРЕГЛЕЖДА, РЕДАКТИРА ИЛИ ВОДИ МОНИТОРИНГ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ. СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ АРХИВИРА СЪДЪРЖАНИЕ И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕГО.

 6. Изключения при последвали щети. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ И НА НИКАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (ИСК, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГИ), СМАРТ ЕКС МЕДИА ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНСТ КЪМ ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ПРИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ НА ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВО, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДАННИ И БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ.

 7. Ограничения на отговорността. СМАРТ ЕКС МЕДИА НЕ НОСИ ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА ВСЯКА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, НАДВИШАВАЩА 10 ЛВ., ДОРИ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗА ВСЯКА ДРУГА ПРЕТЕНЦИЯ НА ДРУГА СТРАНА.

 8. Прекратяване. Без да се накърняват правата на другите, това Лицензно споразумение II и правото ви да използвате този Софтуер автоматично ще бъдат прекратени, ако не можете да изпълнвате условията по него. Смарт Екс Медиа може да прекрати настоящето споразумение с или без предизвестие. Вие може да прекратите настоящето споразумение по всяко време, като спрете да ползвате услугата, предлагана от Оператора. При прекратяване на настоящето Лицензно споразумение II: (1) Лиценза, издаден ви в това Лицензно споразумение II, се прекратява автоматично и при такова прекратяване вие трябва да преустановите по-нататъшното използване на Софтуера; и (2) трябва незабавно да върнете на Смарт Екс Медиа всичкото материално имущество, представляващо правата на интелектуална собственост на Смарт Екс Медиа, всички техни копия и/или трябва да изтрие всяка съответна информация в електронна форма. Раздели 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 и 15 остават в сила и след прекратяването на това Лицензно споразумение II.

 9. Други. Това Лицензно споразумение II представлява договор между нас и подлежи на промяна само в писмена форма. ОДОБРЕНИЕТО ОТ СМАРТ ЕКС МЕДИА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, Е ОБВЪРЗАНО ИЗЦЯЛО СЪС СЪГЛАСИЕТО ВИ С УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ ТУК. Ако някоя от разпоредбите на настоящето Лицензно споразумение II се счете за неприложима, то тя подлежи на промяна до положение, позволяващо нейното прилагане. Такова решение не трябва да засяга приложимостта на подобна разпоредба при други обстоятелства или на останалите разпоредби на това споразумение. Неуспехът на Смарт Екс Медиа да наложи правилата или да предприеме действия спрямо вас, не трябва да бъде считано като отказ от тези права или от последващи действия при бъдещи такива нарушения. Ако компетентен съд, намери някоя от разпоредбите на този Договор за недействителна, то тази разпоредба трябва да се прилага до максимално допустима степен, така че да постигне ефекта, желан от Страните, а останалата част от Договора продължава да се изпълнява ефективно. Настоящето споразумение и всички въпроси, произтичащи от него, се уреждат от законите на Република България.